Beredskapsplan för coronaviruset

Tillverkningen och leveranserna fungerar som normalt på Kotivara, men pga coronaviruset har vi genomfört flera olika åtgärder. Vi har som syfte att garantera hälsan och säkerheten hos vår personal och samarbetspartners samt kontinuerligheten av livsmedelstillverkningen.

Enligt Livsmedelsverket kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.

Kotivara har utarbetat verksamhetsinstruktioner för hela personalen med hänsyn till coronaviruset och rutinerna har förändrats på så sätt att närkontakterna har minimerats. Vi har ökat mängden av paus- och sociallokaler, skiftat pauserna och delat personalen till kväll- och morgonskifter. Vi utför även extra rengöringar. Vi tar inte emot utomstående gäster till våra lokaler med undantag av myndigheternas nödvändiga besök. Vi har stoppat allt resande vad gäller jobbet och så stor del som möjligt av möten hålls på distans.

Lagerhållningen av råvaror är bra för tillfället och åtgången är också normal. Kotivara har en omfattande beredskapsprogram som innebär tex alternativa råvaruleverantörer för möjliga undantagstillstånd på råvaruförsörjningen.