I begynnelsen...

Charkuteristen Johan Ruonio kom över ett gammalt recept på ”Medwurst på ryskt sätt” från S:t Petersburg. Nyfikenheten tog överhanden och Johan Ruonio provade receptet. Det visade sig att efter mycket letande hade han funnit en salami som var riktigt god – idag är det vår mest sålda produkt. Vi gör fortfarande den salamin efter samma recept. Alla våra kallrökta produkter får sin goda smak genom att den kallröks med alspån och långsamt får mogna i upp till sex veckor. Resultatet är en välsmakande, kryddig salami som smakar allra bäst skuren i tunna skivor på smörgås, som krydda i matlagning eller bara som tilltugg.

Vi gör vår salami med moderna metoder; råvaror och kryddor mäts minutiöst för att salamin alltid ska smaka likadant; rökugnarna är datorstyrda för att hålla rätt temperatur och förpackningsanläggningen är till stor del automatiserad. Och alla råvaror hämtar vi från utvalda leverantörer, alla naturligtvis av yppersta klass. Det rökspån som vi använder vid tillverkningen kommer från alträden på Karlön utanför Uleåborg.

Slowfood på riktigt

Vi tar vår salamitillverkning på största allvar. Men det finns ingen maskin eller dator i världen som kan tala om när salamin är färdig. Att göra salami går inte fort. Det kan ta fyra veckor eller ända upp till sex veckor. Allt beror på luftfuktighet och temperatur inne och ute. Det är våra erfarna korvmästare som bestämmer när salamin är redo att hamna på ditt bord. Genom att känna på konsistensen kan våra korvmästare bestämma nästan på timmen när salamin är färdig att gå vidare ut i butik. Vi skulle aldrig låta en salami som inte är färdig lämna vår charkuterifabrik – inte ens om vi skulle kunna sälja mer på det sättet. För att inte tala om hur arga våra korvmästare skulle bli om vi lät försäljningen och efterfrågan styra den kärleksfulla hanteringen av ”deras” salami…
Ibland vill salamin helt enkelt ta lite extra tid på sig. Och det låter vi den göra – att göra salami är en process som inte kan påskyndas. Det är helt enkelt slowfood i dess rätta bemärkelse.

Från utprovning till färdig salami

Som en av skandinaviens största salamiproducent har vi ett ansvar att utveckla 
salamimarknaden. Det innebär att vi ungefär en gång per år lanserar en ny salami-
smak. Arbetet bakom den nya salamin är långt och innebär många provsmakningar av kryddor och övriga ingredienser. Kryddorna och inspirationen hämtar vi från många olika håll för att sätta karaktär på våra nya produkter. Recepten tar sedan 
vår smakutvecklare Veijo Mäläskä fram tillsammans med Finlands ledande smak- och matexperter. Och om vi är nöjda med resultatet hamnar den nya smaken så småningom i butik.